THINKING OUT LOUD LÀ GÌ

*

Giải yêu thích nghĩa các từ "Think out loud" 

‘Think out loud’ (tiếng Anh Mỹ) hoặc ‘Think aloud’ (tiếng Anh Anh) có nghĩa là nói ra suy nghĩ của mình.

Bạn đang xem: Thinking out loud là gì

Ví dụ:

Lời bài hát Think out loud của Ed Sheeran:

E.g: A friend is a person with whom I may think aloud.

(Một người chúng ta là fan mà tôi nói cách khác ra những quan tâm đến của mình với người đó.)

E.g.: “What did you say?” “Oh, nothing, I was just thinking out loud.”

(“Bạn vừa nói gì?” “À không tồn tại gì. Tôi chỉ tâm sự những cân nhắc của bản thân thôi.”

E.g.: Ask her lớn think out loud about possible reasons, and promise you will just listen & not interrupt or get angry.

(Bảo cô ấy tâm sự những lưu ý đến của bản thân về những vì sao có thể, với hứa và bạn sẽ chỉ lắng nghe mà lại không xen vào hoặc nổi giận.)

Vậy các câu hát của Ed Sheeran hoàn toàn có thể dịch như sau:

I’m thinking out loud

Anh đang giãi tỏ nỗi lòng anh đây

Maybe we found love right where we are..

Rằng có lẽ bọn họ đã tìm kiếm thấy tình thương ngay chủ yếu nơi này… 

Cách cần sử dụng từ Think trong tiếng Anh


1. Think là gì?

Ta xét ý nghĩa đầu tiên của đụng từ think, sẽ là nghĩa để mắt tới (consider). Ta cần sử dụng think khi mong muốn đưa ra sự xem xét về một điều gì, ý kiến gì đó. Hoặc khi đưa ra một ý kiến reviews thấp, để mắt tới sự quan trọng hay nhu yếu của ai đó.

Ví dụ:

- I think (that) I"ve met you before.

- I don"t think Emma will get the job.

- vì chưng you think (that) you could get me some stamps while you"re in town?

- I didn"t think much of her latest book.

- She"s always thinking of others.

Ta dùng think khi ao ước lên một planer cho bài toán gì đó, xử lý vấn đề hoặc hiểu rõ sâu xa về tình trạng hiện tại.

Ví dụ:

- What are you thinking, Peter?

- He just does these things without thinking and he gets himself into trouble.

- You think too much - that"s your problem.

- I"m sorry I forgot to mention your name. I just wasn"t thinking.

- Think long and hard before you make any important decisions.

- I know it"s exciting, but you should think twice before you spend that much money on a vacation.

- What did you say?" "Oh, nothing, I was just thinking aloud.

Xem thêm: Tin Tức, Hình Ảnh Chính Trị Xã Hội Mới Nhất Được Cập Nhật Liên Tục Trên 24H

Think còn được sử dụng khi mong muốn đưa ra một quyết định gì đấy tiếp theo so với hiện tại tại.


Ví dụ:

- I"m thinking of taking up running.

- I think (that) I"ll go swimming after lunch.

- I"m thinking about buying a new car.

Think còn được dùng với chân thành và ý nghĩa nhớ lại, tưởng tượng:

- I was just thinking about you when you called.

- She was so busy she didn"t think to lớn tell me about it.

Think còn được sử dụng như một danh từ trong câu, mang chân thành và ý nghĩa là ý nghĩ, sự để ý một sự việc trong một khoảng thời hạn nào đó.

Ví dụ:

- Let me have a think about it before I decide.

- Have a think over the weekend và tell me what you"ve decided.

2. Cấu tạo và cách dùng think trong giờ đồng hồ Anh

Chúng ta hoàn toàn có thể dùng think để nói đến việc tất cả một chủ kiến hoặc ý tưởng phát minh nào đó. Trong trường hòa hợp này, họ không hay được dùng thể tiếp diễn:

- I think (that) she’s a very selfish person.

Không dùng: I’m thinking (that) she’s a ….

- Ryan thinks we should leave by 8 am at the latest.

- Dialogue 1:

A: What bởi you think about this frame?

B: to lớn be honest, I don’t think it suits the picture.

Chúng ta dùng “think of” giỏi “think about” để nói tới việc lên một kế hoạch hay là một quyết định, ta rất có thể dùng thể tiếp nối trong trường phù hợp này “thinking of/about + verb_ing:

- We’re thinking of moving out of London và buying a small cottage in the country.

- Thinking about returning lớn college?

Chúng ta dùng “Think” với “think of” với tức thị nhớ lại, ghi nhớ:

- I went upstairs to get something, but when I got there, I couldn’t think what it was that I wanted!

- Can anyone think of the name of the first dog that went into space?

- It’s so embarrassing when you meet someone and you can’t think of their name.

“Think about” được dùng khi muốn biểu đạt sự xem xét:

A: Are you going khổng lồ change jobs?

B: I’m not sure. I’m thinking about it.

Trong một số trường hợp đặc biệt, ta cũng hoàn toàn có thể sử dụng think hoặc don’t think để diễn tả một ý định, ý tưởng, suy nghĩ không chắc hẳn rằng nào đó: