Số phận của hải yến

*

Bạn đang xem: Số phận của hải yến

Bộ 170 阜 prúc <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, cho nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 85 水 tdiệt <7, 10> 海海 hảihǎi(Danh) Bể, biển. ◎Như: Nam Hải 南海, Địa Trung Hải 地中海.(Danh) Nước biển. ◇Hán Thư 漢書: Chử hải vi diêm 煮海為鹽 (Thác truyện 錯傳) Nấu nước biển làm muối.(Danh) Hồ lớn trong đất liền. ◎Như: Tkhô cứng Hải 青海, Trung Nam Hải 中南海.(Danh) Nơi tụ tập rất nhiều người, vật. ◎Như: nhân hải 人海 biển người, hoa hải 花海 rừng hoa.(Danh) Lĩnh vực rộng lớn. ◎Như: khổ hải vô biên 苦海無邊 bể khổ không cùng, học hải vô nnhị 學海無涯 bể học không bờ bến.(Danh) Đất xa xôi, hoang viễn. ◇Chu Lễ 周禮: Tứ hải san xuyên 四海山川 (Hạ quan lại 夏官, Giáo nhân 校人) Khắp bốn phương sông núi.(Danh) Chén, bát lớn. ◎Như: trà hải 茶海 chén trà to lớn, tửu hải 酒海 chén rượu to lớn.(Danh) Họ Hải.(Tính) Rất lớn, lớn. ◎Như: hải lượng 海量 vô số, rất nhiều.(Tính) Phóng túng, buông tuồng. ◎Như: hải mạ 海罵 chửi bới bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Bãi, bãi! Khả dĩ bất tất kiến, tha bỉ bất đắc thân phụ môn gia đích hài tử môn, hồ đả hải suất đích quán liễu 罷, 罷! 可以不必見, 他比不得咱們家的孩子們, 胡打海摔的慣了 (Đệ thất hồi) Thôi, thôi! Bất tất phải gặp, cậu ta không thể so sánh với bọn trẻ nhà mình, bừa bãi phóng túng quen thuộc rồi.(Phó) Dữ dội, nghiêm trọng. ◎Như: tha nghiêm trọng đãi công, sở dĩ bị lão bản hải quát liễu nhất đốn 他嚴重怠工, 所以被老闆海刮了一頓 nó làm việc quá sức lười biếng, bị ông chủ mắng đến một trận nên thân.1. <上海> thượng hải 2. <公海> công hải 3. <南海> phái nam hải 4. <海關> thương chính 5. <英吉利海峽> anh cát lợi hải hạp 6. <誓海盟山> thệ hải minc tô 7. <人海> nhân hải 8. <佛海> phật hải 9. <大海> đại hải 10. <地中海> địa trung hải 11. <眼空四海> nhãn ko tứ đọng hải 12. <海嘯> hải năng khiếu

Xem thêm:

海 gồm 10 đường nét, cỗ thuỷ: nước(85)嗨 có 13 nét, cỗ khẩu: cái miệng(30)澥 có 16 đường nét, cỗ thuỷ: nước(85)獬 có 16 đường nét, bộ khuyển: bé chó(94)醢 có 17 đường nét, bộ dậu: 1 trong những 12 địa chi(164)
Bộ 30 口 khẩu <6, 9> 咽咽 yết, yến, ếyān, yàn, yè(Danh) Cổ họng. ◎Như: yết hầu 咽喉 cổ họng, cũng chỉ nơi hình thế hiểm yếu. § Xem từ này.Một âm là yến. (Động) Nuốt xuống. ◇Cao Bá Quát 高伯适: Mạn dã mạc sậu yến 慢也莫驟咽 Đạo phùng ngạ phu 道逢餓夫) Thong thả đừng vội nuốt.Lại một âm là ế. (Động) Nghẹn ngào. ◎Như: ngạnh ế 梗咽 nghẹn cổ không nói ra được. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: Cật bỏ ra, bất ngôn, đãn hữu ô ế 詰之, 不言, 但有嗚咽 (Hương Ngọc 香玉) Gạn hỏi nàng, không nói, chỉ nghẹn ngào.(Động) Nghẽn, tắc. ◇Lí Đoan 李端: Sàn viên ế hựu thông 潺湲咽又通 (Túc thâm thượng nhân viện thính viễn tuyền 宿深上人院聽遠泉) Nước chảy rì rào, nghẽn rồi lại thông.1. <咽喉> yết hầu 2. <咽塞> yết tắc
咽 có 9 nét, cỗ khẩu: dòng miệng(30)宴 có 10 nét, cỗ miên: ngôi nhà mái che(40)晏 bao gồm 10 nét, bộ nhật: ngày, mặt trời(72)燕 gồm 16 nét, bộ hỏa: lửa(86)鴳 tất cả 17 đường nét, cỗ điểu: bé chim(196)嬿 tất cả 19 nét, bộ nữ: nữ giới, con gái, bọn bà(38)鷃 tất cả 21 nét, cỗ điểu: bé chim(196)讌 gồm 23 nét, cỗ ngôn: nói(149)醼 gồm 23 nét, bộ dậu: 1 trong những 12 địa chi(164)