Một mảnh đất hình chữ nhật có

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 20m và tất cả chu vi bởi chu vi mảnh đất nền hinh vuông cạnh 60m . Tính dienj tích mảnh đất nền hình chữ nhật kia ?


*

*

chu vi hình chữ nhật là

60 x 4 = 240m

nửa chu vi

240 : 2 = 120m

chiều lâu năm là

( 120 + trăng tròn ) : 2 = 70m

chiều rộng là

70 - 20 = 50m

diện tích hình chữ nhật là

70 x 50 = 3500 m2

tick nha


*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chu vi là 26m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 5m. Một miếng đất hình vuông có diện tích bằng diện tích s mảnhđất hình chữ nhật đó. Tính chu vi mảnh đất hình vuông?


Nữa chu vi HCN kia là:

26 : 2= 13 (m)

Chiều lâu năm HCN là:

(13 + 5) : 2 = 9 (m)

Chiều rộng lớn HCN là:

13 - 9 = 4 (m)

Diện tích HCN là: 4 x 9 = 36 (m2)

Vậy Diện tích hình vuông là 36 m2

Suy ra cạnh hình vuông là 6 (Vì 6 x 6= 36m2)

Nên Chu vi miếng đất hình vuông là:

6 x 4 = 24 (m)

Chúc bạn làm việc tốt!


Nửa chu vi hình chữ nhật là:

26:2=13(m)

Chiều dàihình chữ nhật là: (13+5):2=9(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 13-9=4(m)

Diện tích hình chữ nhật là 4x9=36(m2)

Cạnh của hình vuông vắn là: 36:6=6(m)

Chu vi hình chữ nhật là: 6x4=24(m)


Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi của miếng đất hình vuông cạnh 44 m. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 22m. Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Một mảnh đất hình chữ nhật có


Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là :

(44 imes4=176left(m ight))

Nửa chu vi mảnh đất là :

(176div2=88left(m ight))

Chiều dài mảnh đất nền là :

(left(88+22 ight)div2=55left(m ight))

Chiều rộng mảnh đất nền là :

(88-55=33left(m ight))

Diện tích mảnh đất là :

(55 imes33=1815left(m^2 ight))


Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 14m. Nếu kéo dài mỗi cạnh thêm 2m ta được mảnh đất nền hình chữ nhật mới có chu vi bằnf 60m. Tính diện tích mảnh đất đó


ì cả mỗi cạnh đều tăng thêm 2 m nên chiều dài vẫn hơn chiều rộng lớn là 14 m

nửa chu mảnh đất nền lúc sau là :

60 : 2 = 30 ( m )

chiều dài mảnh đất nền lúc sau là :

( 30 + 14 ) : 2 = 22 ( m)

chiều rộng lúc đầu là :

22 - 2 - 14 = 6 ( m )

chiều dài lúc đầu là :

6 + 14 = 20 (m )

diện tích thuở đầu là :

6 x 14 = 84 ( m2)

Đ/S : 84 m2


Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi bởi chu vi của một mảnh đất hình vuông có cạnh là 32cm.Chiều rộng lớn bằng1/3 chiều dài.Tính

a) Chiều dài và chiều rộng lớn của mảnh đất nền hình chữ nhật.

b) diện tích s của mảnh đất nền hình chữ nhật đó.


 

câu này bạn hỏi rồi

Chu vi miếng đất hình vuông vắn ( bằng nửa chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật ) là :

32 x 4 = 128 ( m )

Tổng số phần cân nhau là :

1 + 3 = 4 ( phần )

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là :

128 : 4 x 3 = 96 ( m )

Chiều rộng mảnh đất nền hình chữ nhật là :

128 - 96 = 32 ( m )

Diện tích của mảnh đất nền hình chữ nhật là :

96 x 32 = 3072 ( m2)

Đáp số : chiều nhiều năm : 96 m ; chiều rộng lớn : 32 m ; diện tích : 3072 m2


một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi bằng chu vi của một mảnh đất hình vuông vắn cócạnh 32m.Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài.Tính :chiều dài và chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật ,diên tích của mảnh đất hình chữ nhật.

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Dân Lập Đông Đô Ng Đô, Trường Đại Học Đông Đô


Chu vi mảnh đất hình vuông vắn ( bằng nửa chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật ) là :

32 x 4 = 128 ( m )

Tổng số phần cân nhau là :

1 + 3 = 4 ( phần )

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

128 : 4 x 3 = 96 ( m )

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

128 - 96 = 32 ( m )

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là :

96 x 32 = 3072 ( m2)

Đáp số : chiều nhiều năm : 96 m ; chiều rộng lớn : 32 m ; diện tích : 3072 m2


nửa chu vi của một mảnh đất hinh chữ nhật laf123m.Chiều rông kém chiều dài30m.Tính chiều dài,chiều rộng lớn của mảnh đất đó


Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chu vi bởi chu vi của mảnh đất hình vuông vắn có cạnh 16m chiều dài hơn nữa chiều rộng 16m.tính diện tích hình chữ nhật

Chu vi hình vuông hay chu vi hình chữ nhật là:

(16 imes4=64left(m ight))

Nửa chu vi hình chữ nhật giỏi tổng chiều dài với chiều rộng lớn là:

(64div2=32left(m ight))

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(left(32+16 ight)div2=24left(m ight))

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

(24-16=8left(m ight))

Diện tích hình chữ nhật là:

(24 imes8=192left(m^2 ight))


một mảnh đất hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm 60m và chiều rộng 25m. Trên mảnh đất nền đó gười ta dùng 3/5 diện tích trồng hoa. Tính diện tích trồng hoa


Giải

Diện tích tích mảnh đất nền hình chữ nhật đó là:

60 x 25 = 1500 (m2)

Vì diện tích hình vuông bằng diện tích mảnh vườn cửa hình chữ nhật yêu cầu diên tích hình vuông là 1500 m2

Diện tích trồng hoa là:

(1500 imesfrac35=900)(m2)

Đáp số:900 m2


Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật tuyệt chu vi mảnh đất hình vuông vắn là :

(left(60+25 ight) imes2=170)( m)

Diện tíchmảnh khu đất hình chữ nhật xuất xắc chu vi mảnh đất hình vuông là :

(60 imes25=1500)( m2)

Diện tích trồng hoa là :

(1500 imesfrac35=900)( m2)

Đáp số :(900)m2


Một hình mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 156 m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 20m. Tính diện tích mảnh khu đất hình chữ nhật đó.


Nửa chu vi mảnh đất nền là:156:2=78(m)Chiều rộng mảnh đất nền là:(78-20):2=29(m)Chiều dài mảnh đất nền là :29+20=49(m)Diện tích mảnh đất là:29 x 49=1421(m2)Đáp số :1421 m2

một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi bằng chu vi của một mảnh đất hình vuông vắn có cạnh 32 m chiều rộng bởi 1/3 chiều lâu năm .

A ) tính size của mảnh đất hình chữ nhật

B ) tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật .

ghi them loi giai


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên