HÌNH ẢNH PHẬT A DI ĐÀ

Phật A Di Đà là vị Phật được tôn thờ nhiều nhất vào Phật giáo Đại thừa. Tên của Ngài tức thị Vô Lượng lâu – tức thị thọ mệnh vô lượng cùng Vô Lượng quang quẻ – tia nắng vô lượng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đây là những hình hình ảnh đẹp duy nhất của Đức Phật A Di Đà, quý Phật tử hoàn toàn có thể tải hình hình ảnh nền Đức Phật A Di Đà đẹp tuyệt vời nhất về năng lượng điện thoại, thứ tính.