HÌNH ẢNH NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

Luậtnhân quảlà quy luật tự nhiên cơ phiên bản nhất vào vũ trụ cùng con tín đồ cũng bắt buộc thoát khỏinhân quảbáoứngcủa chính bạn dạng thân mình

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nam tế bào A Di Đà Phật!