CHỦ TỊCH TỈNH QUẢNG NAM

sáng ngày hôm nay 27.4, HĐND tỉnh tổ chức triển khai kỳ họp không bình thường để bầu bổ sung chức vụ Phó quản trị UBND thức giấc nhiệm kỳ năm 2016 – 2021.

Theo phương tiện Tổ chức chính quyền địa phương với Nghị định 08/2016/NĐ-CP của chính phủ, Quảng nam là tỉnh loại I, được thai 04 phó quản trị UBND tỉnh giấc (không bao hàm phó chủ tịch được điều động, luân chuyển). Quản trị UBND thức giấc Đinh Văn Thu đọc tờ trình trình làng ông nai lưng Văn Tân – thức giấc ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy nhằm HĐND tỉnh bầu giữ dịch vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh.

kết quả kiểm phiếu, ông nai lưng Văn Tân được 54/54 phiếu bầu (54 đại biểu HĐND tỉnh có mặt) cùng trúng cử dùng cho Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ năm nhâm thìn – 2021.

Bạn đang xem: Chủ tịch tỉnh quảng nam

*

Ông è Văn Tân sinh vào năm 1979, quê cửa hàng xã Quế An, huyện Quế Sơn; trình độ chuyên môn chuyên môn tiến sỹ Luật, trình độ chuyên môn chính trị cao cấp, cử nhân Anh văn. Ông từng giữ các chức vụ: Phó túng thư thị trấn ủy Quế Sơn, Chánh công sở HĐND tỉnh, Chánh văn phòng và công sở Tỉnh ủy./.


Xem thêm:

kết hợp từ những chủ thể trong chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND (Ngày đăng: 7:41 | 16/10 ) trải qua Đề án công nhận thị xã Núi Thành mở rộng (Ngày đăng: 7:14 | 05/10 ) HĐND tỉnh thống tuyệt nhất nâng nấc hỗ trợ cho tất cả những người hoạt rượu cồn không chuyên trách cung cấp xã (Ngày đăng: 10:57 | 30/09 ) HĐND tỉnh giấc quyết định bổ sung 02 chỉ tiêu biên chế công chức năm 2021 (Ngày đăng: 9:25 | 30/09 ) Bế mạc kỳ họp đồ vật ba, Hội đồng dân chúng tỉnh khóa X (Ngày đăng: 8:36 | 30/09 ) Toàn văn bài bác phát biểu bế mạc kỳ họp trang bị ba, HĐND tỉnh giấc khóa X (Ngày đăng: 21:56 | 29/09 ) Toàn văn bài phát biểu mở màn kỳ họp trang bị ba, HĐND thức giấc khóa X (Ngày đăng: 9:19 | 29/09 )
Hành lang pháp lý thống tốt nhất (Ngày đăng: 14:35 | 18/04 ) bộ Tài chính trả lời về chế độ hỗ trợ tăng thêm đối với người vận động không siêng trách cấp xã (Ngày đăng: 8:26 | 12/04 ) khiếu nại toàn khối hệ thống sự nghiệp y tế tuyến huyện (Ngày đăng: 14:01 | 06/04 ) hội nghị giao ban trực thuộc HĐND tỉnh, tp Nam Trung cỗ và Tây Nguyên lần sản phẩm 30 trên Ninh Thuận: (Ngày đăng: 8:51 | 06/04 ) túng thiếu thư bỏ ra bộ kiêm trưởng thôn: Ghi thừa nhận từ thực tế (Ngày đăng: 9:11 | 04/04 ) Giải thể, vừa lòng nhất, đưa giao tác dụng nhiệm vụ 78 đơn vị chức năng (Ngày đăng: 9:50 | 03/04 ) hiệu lực thực thi hiện hành quyết định của HĐND (Ngày đăng: 14:55 | 25/01 )