Chính Quyền Đô Thị Là Gì


*

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

5 quan liêu điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, quy mô chính quyền đô thị tại Hà Nội không giống với quy mô Chính quyền đô thị của TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Theo đó, Hà Nội ko tổ chức HĐND cấp phường; Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức HĐND cấp quận. Đây là những địa phương thực hiện cùng thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị.

Bạn đang xem: Chính quyền đô thị là gì

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn mang đến biết, cho dù tại Hà Nội, Đà Nẵng tốt TP. Hồ Chí Minh, việc thí điểm xuất xắc thực hiện quy mô chính quyền đô thị đều phải bảo đảm 5 quan liêu điểm: Thứ nhất là bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng. Thứ nhì là tiếp tục nâng cấp chất lượng hoạt động của HĐND, đẩy mạnh cùng phát huy được phương châm của HĐND, phương châm của MTTQ và những tổ chức thiết yếu trị làng mạc hội tương quan đến công tác đo lường và thống kê và phản biện, đẩy mạnh được quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ bố là bảo đảm được sự chỉ đạo, quản lý tập trung thống nhất của ubnd Thành phố, quận, thị làng theo ngành, lĩnh vực với theo địa bàn; nâng cấp tính tự chủ của Thành phố trong quản lý với phát triển; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với đặc thù đô thị.

Thứ tư là đổi mới hoạt động của ubnd phường, trước đây phường là một đơn vị hành chủ yếu bao gồm ubnd và HĐND thì hiện tại chuyển sang quy mô UBND phường là cơ quan liêu hành bao gồm nhà nước bên trên địa bàn.

Thứ năm, mô hình chính quyền đô thị gắn với cải phương pháp hành chính bởi hiện nay họ đang trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, làng hội số; từ đó ứng dụng mạnh mẽ cntt vào trong cải cách, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Về nội dung căn bản quy mô chính quyền đô thị tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định, trong quá trình soạn thảo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, ban soạn thảo ghi nhận TP. Hà Nội, các sở, ngành, quận, huyện, thị xóm thành phố đã gia nhập đóng góp nhiều ý kiến bổ ích, trí tuệ, tạo nên sự những điểm ưu việt của Nghị định 32/2021/NĐ-CP của chính phủ về xây dựng bao gồm quyền đô thị tại Hà Nội.

Các điểm mới cải thiện hiệu quả của chính quyền địa phương

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn mang lại biết, việc tổ chức chủ yếu quyền đô thị để hướng đến mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả bao gồm quyền địa phương phù hợp với đặc điểm đô thị ở Hà Nội. Cụ thể là cần quản lý theo ngành, lĩnh vực, theo địa bàn thống nhất, tập trung, xuyên; phát huy hiệu quả việc công tác giám sát và đo lường của những đoàn thể, MTTQ các cấp…

Theo ông Trần Anh Tuấn, khi tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội là đã thống nhất được về chế độ công vụ, công chức giữa ủy ban nhân dân quận và ủy ban nhân dân phường. Biên chế công chức làm cho việc tại ubnd phường thuộc biên chế công chức của ubnd quận, thị xã và do ủy ban nhân dân quận, thị làng mạc quản lý, sử dụng.

“Khi tổ chức mô hình chính quyền đô thị, chúng ta tạo được nền tảng để phục vụ mang đến cải giải pháp công vụ vào thời gian tới”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đến biết. Cụ thể, công chức của ubnd phường thì thuộc biên chế ubnd quận cùng công chức phường tất cả quyền và nghĩa vụ bình đẳng như công chức làm việc tại các đơn vị hành thiết yếu cấp huyện trở lên.

Đây là điểm mới mang tính cải bí quyết mạnh mẽ vào chế độ công vụ, công chức của quy mô chính quyền đô thị tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch ubnd phường theo quy mô này là công chức vì Chủ tịch ubnd quận xem xét, bổ nhiệm theo phân cấp và quy định của pháp luật. Theo quy định mới, căn cứ quy định của pháp luật về thẩm quyền cùng phân cấp, ubnd TP. Hà Nội với Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, thị làng thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức làm việc tại ubnd phường.

Theo ông Trần Anh Tuấn, tổ chức cùng hoạt động, chế độ trách nhiệm của UBND, Chủ tịch ủy ban nhân dân phường cũng gồm nhiều điểm mới.

Xem thêm:

Cụ thể, cơ cấu của ubnd phường gồm: Chủ tịch phường, Phó Chủ tịch phường, Trưởng công an phường, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự… vào cơ cấu tổ chức của ủy ban nhân dân phường cũng là sự tiến bộ, vượt qua trở ngại về tư duy cũ.

“Một vào những quan liêu điểm quan lại trọng để tổ chức thiết yếu quyền đô thị ở Thủ đô là ủy ban nhân dân phường được xác định là cơ quan tiền hành chủ yếu nhà nước trên địa bàn, hoạt động theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; gắn với cải biện pháp hành chính, hiện đại hóa nền hành chính”, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn phân tích.

UBND phường hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch phường là người đứng đầu, tất cả trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của ubnd phường theo quy chế làm cho việc của ubnd phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ với tuân thủ quy định của pháp luật.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, một điểm rất mới chỉ tất cả Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh được thực hiện, để giảm tải công việc với giải quyết nhanh, phục vụ người dân cấp tốc nhất, đó là, tại Nghị định 32/2021/NĐ-CP quy định, chủ tịch ubnd phường được ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện ký kết chứng thực cùng đóng dấu đối với chứng thực bản sao từ bản chính những giấy tờ, văn bản bởi cơ quan gồm thẩm quyền của Việt nam giới cấp hoặc chứng nhận, chứng thực chữ ký trong số giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật.

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, đây là một sáng kiến của TP. Hà Nội đề xuất cùng rất phù hợp với đặc điểm đô thị.

Ngoài ra, vào thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội phải bảo đảm được dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của ủy ban nhân dân phường. Điều ngày thể hiện ở các điều khoản quy định, như cuộc họp của ubnd phường thực hiện theo quy chế làm cho việc, vì Chủ tịch phường triệu tập để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết luận cuộc họp tương quan đến người dân phải được đưa tin bên trên Cổng tin tức điện tử của ubnd phường (trừ thông tin bí mật bên nước)

Một vào những điểm ưu việt của Nghị định số 32/2021/NĐ-CP là quy định: “Biên chế công chức trung bình làm việc tại ủy ban nhân dân phường là 15 người. Số trung bình này được tính bên trên tổng số phường của một quận, thị xã. Bên cạnh đó là quy định phân cấp: “Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, thị xóm thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại ubnd phường”.

Theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, mặc cho dù tính bình quân là 15 biên chế nhưng mỗi phường không nhất thiết tất cả số lượng biên chế như nhau; gồm thể tăng thêm, giảm đi ở mỗi phường nhưng ko vượt quá bé số 15. Đây là điểm rất mới của Nghị định.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh: “Những điểm mới vào việc thực hiện quy mô chính quyền đô thị ko những tại Hà Nội mà còn tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh sẽ giải phóng được những nguồn lực, đẩy mạnh vai trò chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của những địa phương trong quy trình phục vụ người dân một cách tốt nhất, đáp ứng sự thích hợp của người dân, thúc đẩy sự phân phát triển gớm tế-xã hội tại các đô thị”.