Các từ nối trong tiếng việt

Trong một đoạn văn giờ đồng hồ Anh, từ nối được dùng rất phổ biến. Nó được coi là thành phần không thể thiếu trong các văn bạn dạng tiếng Anh, có công dụng thể hiện cụ thể và truyền cảm hơn ngôn từ văn bản. Nội dung bài viết sau đây đã tổng hợp các từ dùng làm nối câu trong tiêng Anh phổ cập mà bạn phải biết.Bạn đang xem: những từ nối để viết đoạn văn

"Not only, but also" thế nào cho bao gồm xác?

Điểm mặt các từ nhằm hỏi trong tiếng Anh - Anh ngữ Athena

Khái niệm về những từ dùng làm nối câu trong giờ đồng hồ Anh

Từ nối trong giờ đồng hồ Anh thường xuyên là mọi từ hoặc cụm từ được sử dụng trong văn bạn dạng tiếng Anh sẽ giúp đỡ bạn trở yêu cầu chuyên nghiệp, lưu giữ loát hơn. Nó là 1 phần quan trọng trong câu, làm cho tính ngắn gọn xúc tích trong lời nói và câu văn.

Bạn sẽ xem: các từ nối trong tiếng việt

Bạn đang xem: Các từ nối trong tiếng việt

*

Từ nối trong tiếng anh đang được phân thành 3 loại như sau:

Liên từ bỏ kết hợp: nối từ/cụm tự hoặc mệnh đề ngang hàng bao gồm cùng chức năng. Tương liên từ: là sự phối hợp giữa liên từ cùng một từ khác; có chức năng liên kết các từ hoặc mệnh đề tương đương về ngữ pháp. Liên trường đoản cú phụ thuộc: nối những mệnh đề không giống nhau về chức năng.

Bài giảng chi tiết về liên trường đoản cú trong tiếng Anh

Tổng hợp những từ dùng để làm nối câu trong giờ Anh

1. Từ dùng làm thêm thông tin

& (và) also (cũng) besides (ngoài ra) first, second, third… (thứ nhất, máy hai, đồ vật ba…) in addition (thêm vào đó) in the first place, in the second place, in the third place (ở chỗ thứ nhất, ở khu vực thứ hai, ở chỗ thứ ba) furthermore (xa rộng nữa) moreover (thêm vào đó) to lớn begin with, next, finally (bắt đầu với, tiếp sau là, sau cùng là)


*

Xem thêm:

2. Từ tín hiệu chỉ vì sao – kết quả

Accordingly (Theo như) & so (và bởi thế) as a result (Kết quả là) consequently (Do đó) for this reason (Vì vì sao này nên) hence, so, therefore, thus (Vì vậy) then (Sau đó)

Bạn bị mất gốc tiếng Anh vẫn lâu? các bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất cần mẫn nhưng chưa hiệu quả? tham khảo ngay những khóa học tập TOEIC nhằm luyện thi TOEIC một cách hiệu quả tại đây:

*

3. Những từ nối dùng làm nối câu trong giờ đồng hồ anh chỉ sự so sánh

by the same token (bằng những bởi chứng giống như như thế) in like manner (theo giải pháp tương tự) in the same way (theo cách giống như thế) in similar fashion (theo cách tương tự thế) likewise, similarly (tương từ bỏ thế)

4. Những từ nối dùng để nối câu trong tiếng anh chỉ sự đối lập

but, yet (nhưng) however, nevertheless (tuy nhiên) in contrast, on the contrary (Đối lập với) instead (Thay vì) on the other hand (Mặt khác) still (vẫn)

5. Các từ chỉ kết luận – tổng kết

& so (và bởi thế) after all (sau tất cả) at last, finally (cuối cùng) in brief (nói chung) in closing (tóm lại là) in conclusion (kết luận lại thì) on the whole (nói chung) to lớn conclude (để kết luận) khổng lồ summarize (Tóm lại)

6. Từ nhằm ví dụ

as an example for example for instance specifically thus khổng lồ illustrate

7. Những từ nối dùng để nối câu trong tiếng anh chỉ sự khẳng định

in fact (thực tế là) indeed (Thật sự là) no (không) yes (có) especially (đặc biệt là)

8. Những từ nối dùng làm nối câu trong giờ đồng hồ anh chỉ địa điểm

above (phía trên) alongside (dọc) beneath (ngay phía dưới) beyond (phía ngoài) farther along (xa rộng dọc theo…) in back (phía sau) in front (phía trước) nearby (gần) on top of (trên đỉnh của) to lớn the left (về phía mặt trái) to lớn the right (về phía mặt phải) under (phía dưới) upon (phía trên)

9. Các từ nối chỉ sự đề cập lại

in other words (nói giải pháp khác) in short (nói gọn gàng lại thì) in simpler terms (nói theo một cách dễ dàng hơn) that is (đó là) to put it differently (nói không giống đi thì) to repeat (để nhắc lại)
*

10. Những từ nối dùng làm nối câu trong tiếng Anh chỉ dấu hiệu thời gian

afterward (về sau) at the same time (cùng thời điểm) currently (hiện tại) earlier (sớm hơn) formerly (trước đó) immediately (ngay lập tức) in the future (trong tương lai) in the meantime (trong khi chờ đợi) in the past (trong quá khứ) later (muộn hơn) meanwhile (trong khi đó) previously (trước đó) simultaneously (đồng thời) subsequently (sau đó) then (sau đó) until now (cho đến bây giờ)

11. Tự nối đưa ra ví dụ

For example For instance Such as … to lớn illustrate

12. Từ bỏ nối tổng quát, nói chung

Generally, In general, Generally speaking, Overall, On the whole,: On the whole,I think it is a good idea but I would still like to study it further. All things considered,

13. Các từ dùng để nối câu trong giờ Anh nói chi tiết, nạm thể

In particular, Particularly, Specifically, lớn be more precise,

14. Tự nối nhằm nêu ý kiến

In my opinion, Personally, From my point of view, From my perspective, It seems lớn me that… I believe that… It appears lớn me that …

15. Từ bỏ nối gửi ra chủ ý đối lập

However, Nevertheless, On the other hand, On the contrary, Nonetheless, Although…… ….while/whereas

16. Tự nối nhằm so sánh

….similar to… Similarly, In much the same way, …as…as…

17. Những từ dùng để nối câu trong giờ đồng hồ Anh nhằm thêm ý kiến

Moreover, Furthermore, In addition, Besides, What’s more, Apart from…, Also, Additionally,

18. Những từ dùng làm nối câu trong tiếng Anh miêu tả sự chắc chắn về điều gì đó

Certainly, Undoubtedly, Obviously, It is obvious/clear that… Definitely

19. Tự nối biểu lộ sự đồng tình

…in agreement that… …in accordance with.. Accordingly

20. Từ bỏ nối để lấy ra nguyên nhân, lý do

Due to… Owing to… This is due khổng lồ … …because… …because of…

21. Tự nối chỉ dẫn hậu quả hoặc kết quả

As a result, Therefore, Thus, For this reason, Consequently, As a consequence,

22. Từ nối vật dụng tự

Firstly, Secondly, Thirdly, Finally, Lastly, At the same time, Meanwhile,

23. Từ nối kết luận

lớn conclude, In conclusion, to lớn summarise, In summary, In short, to lớn conclude with,

Video chữa bài xích tập về liên từ bỏ trong giờ Anh

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp các từ dùng làm nối câu trong tiếng thằng bạn cần nên biết. Hy vọng thông tin trong bài xích sẽ có ích với bạn.