CÁC BỆNH BẰNG TIẾNG ANH

Abdominal pain (nhức bụng), Headabít (nhức đầu), Backache (nhức lưng), Deaf (điếc)…” đó là một số từ bỏ vựng giờ Anh về mắc bệnh cơ bản chắc rằng các bạn cũng biết.

Bạn đang xem: Các bệnh bằng tiếng anh

Thế tuy nhiên, ngoài ra tự đó ra bạn cũng có thể liệt kê các tự vựng về bị bệnh không? Tiếng Anh chăm ngành y học là một trong Một trong những chủ thể tất cả số lượng từ bỏ vựng vô cùng rộng với nặng nề nhằm rất có thể ghi nhớ. Hôm nay, thuộc Hachồng Não Từ Vựng mày mò cỗ từ vựng về chủ thể bệnh tật, đừng quên ghi chxay lại nhằm dễ dãi ôn tập cùng áp dụng nhé.


Từ vựng về mắc bệnh tiếng Anh thường xuyên gặp

1. Từ vựng tiếng Anh về bị bệnh ban đầu bằng chữ a

Abdominal pain /æbˈdɑːmɪnl/ /peɪn/: Đau bụngAbscess /ˈæbses/: Nổi mụn nhọtAcariasis: Bệnh ghẻAcne /ˈækni/: Mụn trứng cáAcute appendicitis /əˈkjuːt/ /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột thừa cấpAcute bronchiolitis /əˈkjuːt/ /ˌbrɒŋkɪəˈlʌɪtɪs/: Viêm tiểu phế quản ngại cấpAxinh tươi gingivitis /əˈkjuːt/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Cấp tính viêm nướuAdễ thương laryngitis /əˈkjuːt/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm thanh cai quản cung cấp tínhAcute myocardial infarction: Nhồi tiết cơ tyên ổn cấpAdễ thương myocarditis /əˈkjuːt/ /ˌmʌɪəʊkɑːˈdʌɪtɪs/: Viêm cơ tim cấpAdễ thương nasopharyngitis (common cold): Viêm mũi họng cấp cho (cảm thường)Ađáng yêu nephritis syndrome /əˈkjuːt/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/: Hội hội chứng viêm cầu thận cấpAxinh đẹp pancreatitis /əˈkjuːt/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/: Viêm tụy cung cấp tínhAđáng yêu pancreatitis: Viêm tuỵ cấpAdễ thương pericarditis /əˈkjuːt/ /ˌpɛrɪkɑːˈdʌɪtɪs/: Viêm ngoại tyên ổn cấp cho tínhAdễ thương pharyngitis /əˈkjuːt/ /ˌfærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm họng cấp cho tínhAdễ thương renal failure /əˈkjuːt/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/: Suy thận cấpAđáng yêu rheumatic fever /əˈkjuːt/ /ruˈmætɪk/ /ˈfiːvər/: Thấp khớp cấpAxinh tươi sinusitis /əˈkjuːt/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/: Viêm xoang cung cấp tínhAdễ thương tonsilitis: Viêm amiđanAđáng yêu tracheitis /əˈkjuːt/ /ˌtreɪkɪˈʌɪtɪs/: Viêm khí quản ngại cấpAđáng yêu upper respiratory infections /əˈkjuːt/ /ˈʌpər/ /ˈrespərətɔːri/ /ɪnˈfekʃn/: Nhiễm khuẩn mặt đường thở trên cấp cho tínhAeremia: Bệnh khí épAgue /ˈeɪɡjuː/: Bệnh sốt lạnh lẽo cơnAlbinism /ˈælbɪnɪzəm/: Bệnh bạch tạngAllergic reaction /əˈlɜːrdʒɪk/ /riˈækʃn/: Phản ứng dị ứngAllergic rhinitis /əˈlɜːrdʒɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/: Viêm mũi dị ứngAllergy /ˈælərdʒi/: Dị ứngAncylostomiasis: Bệnh giun mócAnemia /əˈniːmɪə/: Bệnh thiếu hụt máuAngimãng cầu pectoris /ænˌdʒaɪnə ˈpektərɪs/: Cơn đau thắt ngựcAnthrax /ˈænθræks/: Bệnh thanAphtha /ˈafθə/: Llàm việc miệng/đẹn vào miệngAppendicitis /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột thừaArterial embolism and thrombosis: Thulặng tắc với ngày tiết khối rượu cồn mạchAscariasis /ˌaskəˈrʌɪəsɪs/: Bệnh giun đũaAsthma /ˈæzmə/: Hen suyễnAtheroscclerosis: Xơ vữa rượu cồn mạchAthlete’s foot /ˌæθ.liːtsˈfʊt/: Bệnh nnóng bàn chânAtopic dermatitis /eɪˈtɑːpɪk/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm domain authority dị ứngAtrial fibrillation /ˈeɪtrɪəl/ /fʌɪbrɪˈleɪʃ(ə)n/: Rung nhĩ

2. Từ vựng giờ Anh về bị bệnh bắt đầu bằng chữ b

Backabịt /ˈbækeɪk/: Đau lưngBacterial enteritis /bækˈtɪriəl/ /ˌentəˈraɪtəs/: Vi trùng ruộtBacterial pneumonia /bækˈtɪriəl/ /nuːˈmoʊniə/: Vi trùng phổiBilharzia /bɪlˈhɑːrtsiə/: Bệnh giun chỉBlaông xã eye /blæk/ /aɪ/: Thâm mắtBleeding /ˈbliːdɪŋ/: Chảy máuBlindness /ˈblaɪndnəs/: MùBlister /ˈblɪstər/: Phồng giộpBradycardia /ˌbradɪˈkɑːdɪə/: Nhịp tim chậmBreast nodule /brest/ /ˈnɑːdʒuːl/: Hạch vúBroken bone /ˈbroʊkən/ /boʊn/: Gãy xươngBronchiectasis /ˌbrɒŋkɪˈɛktəsɪs/: Giãn phế truất quảnBronchitis /brɑːŋˈkaɪtɪs/: Viêm truất phế quảnBruise /bruːz/: Vết thâmBurn /bɜːrn/: Bị bỏng

*

3. Từ vựng giờ Anh về bệnh tật bước đầu bằng chữ c

Cancer /ˈkænsər/: Bệnh ung thưCandidiasis /ˌkandɪˈdʌɪəsɪs/: Bệnh nấm candidaCarcinomatosis /ˌkɑːsɪnəʊməˈtəʊsɪs/: Ung thỏng biểu bìCardiac arrest /ˈkɑːrdiæk/ /əˈrest/: Ngừng timCardiac arrhythmia /ˈkɑːrdiæk/ /eɪˈrɪðmɪə/: Rối loạn nhịp timCardiomyopathy /ˌkɑːdɪəʊmʌɪˈɒpəθi/: Bệnh cơ timCataract /ˈkætərækt/: Đục thủy tinh thểCerebral infarction /səˈriːbrəl/ /ɪnˈfɑːrkʃn/: Chảy tiết nãoCerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi /: Bệnh liệt nãoCerebro-vascular accident (cva): Tai phát triển thành mạch máu nãoCervical polyp /ˈsɜːrvɪkl/ /ˈpɑːlɪp/: Polyp cổ tử cungCervicitis: Viêm cổ tử cungChest pain /tʃest/ /peɪn/: Đau ngựcChicken pox /ɑːks /: Bệnh thủy đậuChill /tʃɪl/: Cảm lạnhCholecystitis /ˌkɒlɪsɪsˈtʌɪtɪs/: Viêm túi mậtCholelithiasis /ˌkɒlɪlɪˈθʌɪəsɪs/: Sỏi mậtCholera /ˈkɑːlərə/: Bệnh tảChronic gingivitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Viêm nướu mãn tínhChronic hepatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm gan mãn tínhChronic ischaemic heart diseases: Bệnh tyên bởi vì thiếu hụt ngày tiết toàn thể mạnChronic laryngitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm tkhô cứng cai quản mạn tínhChronic nasopharyngitis: Viêm mũi họng mãn tínhChronic nephritis syndrome /ˈkrɑːnɪk/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/: Hội bệnh viêm cầu thận mạnChronic pancreatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/: Viêm tụy mãn tínhChronic pharyngitis /ˈkrɑːnɪk/: Viêm họng mãn tínhChronic renal failure /ˈkrɑːnɪk/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/: Suy thận mãn tínhChronic rheumatic heart diseases: Bệnh tlặng mãn tínhChronic rhinitis /ˈkrɑːnɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/: Viên mũi mãn tínhChronic sinusitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/: Viêm xoang mãn tínhCirrhosis /səˈroʊsɪs/: Xơ ganCold /koʊld/: Cảm lạnhColic /ˈkɑːlɪk/: Đau bụng gió (hay chạm chán sinh sống tphải chăng em)Màu sắc vision deficiencies /ˈkʌlər/ /ˈvɪʒn/ /dɪˈfɪʃnsi/: Mù màuConjunctivitis /kənˌdʒʌŋktɪˈvaɪtɪs/: Viêm kết mạcConstipation /ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/: Táo bónContact dermatitis /ˈkɑːntækt/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da tiếp xúcCorneal abrasion /ˈkɔːrniəl/ /əˈbreɪʒn/: Mài mòn giác mạcCough /kɔːf/: HoCramps /kræmp/: Chuột rútCystitis /sɪˈstaɪtɪs/: Viêm bàng quang

4. Từ vựng tiếng Anh về mắc bệnh bước đầu bằng văn bản d

Deaf /def/: ĐiếcDengue fever /ˈdeŋɡi/ /ˈfiːvər/: Sốt xuất huyếtDental caries /ˈdentl/ /ˈkeriːz/: Sâu răngDepression /dɪˈpreʃn/: Trầm cảmDermatitis /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm daDermatomycosis: Bệnh nấm daDiabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/: Bệnh tè đườngDiaphragmatic hernia: Thoát vị cơ hoànhDiarrhoea /ˌdaɪəˈriːə/: Bệnh tiêu chảyDiphtheria /dɪfˈθɪriə/: Bệnh bạch hầuDiseases of tongue /dɪˈziːz/ /əv/ /tʌŋ/: Các bệnh lý của lưỡiDizziness /ˈdɪzinəs/: Chóng mặtDumb /dʌm/: CâmDuodenal ulcer /ˌduːəˈdiːnl/ /ˈʌlsər/: Loét tá tràngDuodenitis /ˌdjuːədiːˈnʌɪtɪs/: Viêm tá tràngDysentery /ˈdɪsənteri/: Bệnh kiết lịDyspepsia /dɪsˈpepʃə/: Rối loạn tiêu hoá

*

5. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về bị bệnh ban đầu bằng văn bản e

Earache /ˈɪreɪk/: Đau taiEndometriosis: Bệnh lạc nội mạc tử cungEpididymitis: Viêm mồng tinch hoànErythema /,eri’θi:mə/: Ban đỏEye dryness /aɪ/ /ˈdraɪnəs/: Mắt bị khôEye itching /aɪ/ /ɪtʃiŋ/: Ngứa mắt

6.

Xem thêm:

Từ vựng giờ Anh về mắc bệnh ban đầu bằng chữ f

Female infertility /ˈfiːmeɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/: Vô sinh nữFever /ˈfiːvər/: SốtFood allergy /fuːd/ /ˈælərdʒi/: Dị ứng thực phẩmFood poisoning /fuːd/ /ˈpɔɪzənɪŋ/: Ngộ độc thực phẩmFracture /ˈfræktʃər/: Gãy xươngFungus /ˈfʌŋɡəs/: Nấm

7. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật bước đầu bằng văn bản g

Ganglion cyst /ˈɡæŋɡliən/ /sɪst/: U hạchGastric ulcer /ˈɡæstrɪk/ /ˈʌlsər/: Loét dạ dàyGastroenteritis /ˌɡæstroʊˌentəˈraɪtɪs/: Viêm dạ dàyGastrointestinal hemorrhage /ˌɡæstroʊɪnˈtestɪnl/ /ˈhemərɪdʒ/: Xuất huyết dạ dàyGingivitis /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Viêm nướuGlaucoma /ɡlaʊˈkoʊmə/: Bệnh tăng nhãn ápGlycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə /: Bệnh tiểu đườngGonorrhea /ˌɡɑːnəˈriːə/: Bệnh lậuGout /ɡaʊt/: Bệnh gút

8. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật bắt đầu bằng chữ h

Headache /ˈhedeɪk/: Nhức đầuHearing loss /ˈhɪrɪŋ/ /lɑːs/: Nghe kémHeart attachồng /hɑːrt/ /əˈtæk/: Đau timHeart disease /hɑːrt/ /dɪˈziːz/: Bệnh timHeart failure /hɑːrt/ /ˈfeɪljər/: Suy timHemorrhoids /ˈhemərɔɪdz/: Bệnh trĩHepatic failure /hɪˈpætɪk/ /ˈfeɪljər/: Suy ganHepatitis /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm ganHepatitis a: Viêm gan aHepatitis b: Viêm gan bHepatitis c: Viêm gan cHigh blood pressure: Cao máu ápHiv disease Hiv /dɪˈziːz/: Bệnh HIVHypertensive sầu diseases: Bệnh cao tiết ápHypotension: Huyết áp thấpHypothyroidism /ˌhaɪpoʊˈθaɪrɔɪdɪzəm/: Suy giápHysteropathy: Bệnh tử cung

*

9. Từ vựng giờ Anh về bị bệnh bắt đầu bằng chữ i

Impetigo /ˌɪmpɪˈtaɪɡoʊ/: Bệnh lở daInfection /ɪnˈfekʃn/: Nhiễm trùngInflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃn/: ViêmInfluenza /ˌɪnfluˈenzə/: CúmInjury lớn nerve và spinal cord: Tổn thương thơm thần tởm với cột sốngInsomnia /ɪnˈsɑːmniə/: Mất ngủIntertrigo: Chốc mépIntestinal malabsorption /ˌɪnteˈstaɪnl/ /ˌmaləbˈzɔːpʃən/: Ruột kỉm hấp thuIntracerebral haemorrhage: Xuất ngày tiết trong nãoIritis /aiə’raitis/: Viêm mống mắtIrregular menstruation /ɪˈreɡjələr/ /ˌmenstruˈeɪʃn/: Kinh nguyệt không đềuIschaemic heart diseases: Bệnh tim bởi vì thiếu thốn máu viên bộ

10. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về bị bệnh bước đầu bằng văn bản j

Jaundice /ˈdʒɔːndɪs/: Bệnh vàng daJoint pain /dʒɔɪnt/ /peɪn/: Đau khớp

11. Từ vựng giờ đồng hồ Anh về bệnh tật bắt đầu bằng chữ k

Keratitis /ˌkɛrəˈtʌɪtɪs/: Viêm giác mạcKwashiorkor /ˌkwɑːʃiˈɔːrkər/: Suy bồi bổ thể phù

12. Từ vựng tiếng Anh về bị bệnh bước đầu bằng văn bản l

Laryngopathy: Bệnh thanh hao quảnLeukoplakia: Bạch sảnLipoma: U mỡLiver cirrhosis: Gan xơ ganLues /’lu:i:z/: Bệnh giang maiLump /lʌmp/: BướuLung cancer /lʌŋ/ /ˈkænsər/: Ung thỏng phổi

13. Từ vựng tiếng Anh về bị bệnh bước đầu bằng văn bản m

Malaria /məˈleriə/: Bệnh nóng rétMale infertility /meɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/: Vô sinh namMalnutrition /ˌmælnuːˈtrɪʃn/: Suy dinc dưỡngMastitis /mæˈstaɪtɪs/: Viêm vúMeasles /ˈmiːzlz/: Bệnh sởiMeningitis /ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm màng nãoMenopause symptoms /ˈmenəpɔːz/ /ˈsɪmptəm/: Các triệu bệnh mãn kinhMiscarriage /ˈmɪskærɪdʒ/: Sẩy thai