Bài tập về to be

Động từ lớn be là 1 trong những chủ điểm ngữ pháp đặc biệt nên người học tiếng Anh càng phải chăm bẵm vào nó hơn. Vậy nên từ bây giờ classifimoveis.com sẽ giúp đỡ bạn các cách thực hiện động từ khổng lồ be làm sao cho đúng cùng với một vài bài tập áp dụng phía cuối bài. Cùng tìm hiểu nhé!


*
*
*
*
*
Bài tập về cồn từ tobe

Chia rượu cồn từ khổng lồ be sống dạng thích hợp

It ……………………… cold today.I ……………………… at home now.They ……………………… Korean.There ……………………… a pen on the desk.My name ……………………… Nikita.We ……………………… from Ukraine.That ……………………… right.I ……………………… OK, thanks.Clara và Steve ……………………… married.She ……………………… an English teacher.This book ……………………… mine.Jane và Peter ……………………… married.My brother ……………………… here at the moment.Many people ……………………… in the bank.We ……………………… in England.It ……………………… Monday today.I ……………………… a hairdresser.My name ……………………… Alexander.There ……………………… many people in this class.…………… Ane and Alice sisters?……………………… this car yours?……………………… I in your way?……………………… you twenty-five years old?……………………… the Smiths divorced?……………………… this your new bicycle?I ……………………… a student.The teachers ……………………… in the room.The cát ……………………… on the table.The dog ……………………… under the table.This book ……………………… cheap.

Đáp án

isamareisisareisamareisisareisareareisamisareAreIsAmAreAreIsamareisisis

Trên đây là Tổng hợp phương pháp dùng về động từ to lớn be và bài tập bao gồm đáp án. Qua nội dung bài viết này, classifimoveis.com mong muốn bạn học rất có thể hiểu rõ bí quyết dùng của động từ đặc biệt này để thực hiện nó một cách tác dụng nhất trong tiếng Anh.