Ảnh biếm họa về cuộc sống

Có những sự thật tưởng như ai cũng biết cơ mà lại chẳng mấy ai để ý tới. Rồi một ngày bạn chợt nhận ra bạn đã hoang phí đi 1 phần cuộc đời bạn vì những thứ không đáng. 

Những hình ảnh dưới phía trên 1 phần nào đó sẽ thức tính bản năng trong con người bạn. Làm bạn thấy mình cần sống có trách nhiệm hơn. Ít nhất là mang đến chính bản thân và mang đến những nhười thân bao bọc chúng ta.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Có đa số lúc chúng ta đang bước đi vào những cái bẫy của nợ nần mà lại không hế giỏi biết

TẠP CHÍ 247| THU TRANG | Nguồn : yan.vn


Continue Reading


Previous: Tranh biếm họa về nút “Like” Facebook